خلاصه برداری و خلاصه نویسی

خلاصه برداری

خلاصهنویسی قسمتی مهم از آموزش است این امر علاوه بر کمک به درک بهتر مفهوم مطالب باعث می‌شود که در زمان بازگشت به مطالب و مرور زمان کمتری صرف شود و تمرکز نیز افزایش پیدا می کند.

وقتی میتوانید از مطلبی خلاصه‌نویسی کنید که آن را کاملا درک کرده اید.
خلاصه‌نویسی بعد از فهمیدن متن کامل درس انجام میشود و در جهت مرور و خواندن سریع درس و مهم ترین منبع برای دوره ی مرور آموزشی و تثبیت مطالب است.

بهترین زمان خلاصه‌‌نویسی پس از مطالعه‌ی کامل درس به علاوه تمرین یا تست زنی، در هنگام مرور اول می‌باشد چون در این زمان درس را کاملا درک کرده‌اید و نوشته‌های شما استنباط ذهنی خودتان است و حجم خلاصه‌برداری شما کم می‌شود.

در خلاصه‌نویسی توجه به کلماتی مانند :مهم، نخست، بیشترین، کمترین، اغلب، بعضی اوقات و … بسیار مهم است و حتما در هنگام نوشتن باید توجه شود.

برای یک خلاصه نویسی بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • استفاده از علائم ریاضی
  • س به جای سوال
  • ج به جای جواب
  • < و > به جای کوچکتر و بزرگتر
  • کلمات مهم را بزرگتر یا با رنگی تضاد بنویسیم.
  • ارتباطات و نتایج را با فلش و آکلاد بنویسیم.
  • ارتباط موضوعات اصلی و فرعی را به کمک ساختار درختی نمایش دهیم.
  • در انجام خلاصه‌نویسی صبر و حوصله مهم است چون در هنگام خلاصه‌نویسی باید دقت داشت.

در رابطه با خلاصه‌نویسی درس‌های محاسباتی باید گفت:

بهترین روش نمودار و جدول است اگر مطالب متن‌های تو در تو رو نموداری کنیم یا داخل جدول بنویسیم خیلی راحت تر می‌توانیم از آنها استفاده کنیم .

آخرین نکته در زمینه خلاصه‌نویسی اعتماد به نوشته‌هایتان است .
نباید نگران این باشید که نوشته‌هایتان ناقص است ،این نوشته‌ها فهم شما از مطالب است پس به آنها ایمان داشته باشید.